Çince Tercüme Çince Çeviri

Çince Tercüme Çince Çeviri

Çince Tercüme Çince Çeviri

Teknik, Ticari, Hukuki, Edebi, Akademik, Ardıl, Simultane, Noter Yeminli, bireysel, web sitesi, katalog, kullanım kılavuzu, öğrenci tezleri vb. tüm konularda Çince Tercüme-Çeviri hizmetleri.

ÇİNCE TERCÜME - ÇİNCE ÇEVİRİ FİYATLANDIRMASI

Fiyatlandırma 1000 karakter (harf) üzerinden olup, 1000 karakter 1 sayfaya tekabül eder. Belgenin içeriğine ve hacmine göre fiyatlandırmalar yapılabilir. Çince Tercüme - Çeviri için size en yakın şubemizden ya da 'Online Başvuru' formunu doldurarak fiyat teklifi alabilirsiniz.

ÇİNCE TIBBİ TERCÜME - ÇEVİRİ


Tıp dünyasında kaliteli çeviri hayati öneme sahiptir. Tıp alanında hekim, akademisyen, teknisyen, hukukçu statüsüne sahip tercümanlarımız tarafından gerçekleştirilen çevirilerle hizmetinizdeyiz.

Hizmet verdiğimiz Çince Tıbbi Tercüme-Çeviri konu ve belgeleri aşağıda sunulmuştur:
Adli tıp raporu, Ameliyat raporu, Analiz raporları, Araştırma raporları, Bilimsel çalışma, Bilimsel makaleler, Bilimsel raporlar, Doktor raporu, Hasta bilgileri, Hasta raporları, Hastalıklar, Hastane raporu, İlaç katalogları, İlaç patentleri,İlaç prospektüs, İlaç tanıtımları, Klinik deney, Klinik rapor, Klinik tanıtım yazıları, Kongre metinleri, Medikal araç-gereç, Medikal cihaz, Medikal donanım, Medikal ürün patent, Medikal yayınlar, Patent başvuruları, Prospektüs, Rapor, Reçete, Sağlık, Sağlık raporu, Sağlık sertifikası, Tahlil sonuçları, Tanı, Tedavi, Tıbbi aletler, Tıbbî araç - gereç, Tıbbi belgeler, Tıbbi cihaz patent, Tıbbi cihaz teknik şartname, Tıbbî cihaz ve araç, Tıbbi donanım, Tıbbi kitaplar, Tıbbi kongre sunumu, Tıbbi makaleler, Tıbbi raporlar, Tıbbi teşhis ve tedavi cihazları, Tıbbi uygulamalar, Tıbbi ürün broşür, Tıbbi ürün lisans, Tıbbi ürün lisans ve patent belgesi, Tıp cihazları, Tıp kitapları, Tıp ve medikal ürünler, Uzman raporu.

ÇİNCE HUKUKİ TERCÜME - ÇİNCE ÇEVİRİ

Ulusal ve Uluslararası hukuk konusunda uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetidir.

Hukuki ve ticari anlaşma ve sözleşmeler, yazışmalar, uluslararası anlaşmalar, distribütörlük sözleşmeleri, toplantı tutanakları, dava dilekçeleri, kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, başvurular, kanun ve yönetmelikler, vekâletnameler, beyannameler, patent sözleşmeleri, diploma, pasaport, hüviyet, öğrenci belgeleri, transkriptler, YÖK denklik belgeleri bu alanda yaptığımız çevirilere örnek olarak sayılabilir.

Hizmet verdiğimiz Çince Hukuki Tercüme- Çeviri konu ve belgeleri aşağıda sunulmuştur:
Mevzuatlar, Beyanlar, Belgeler, Evraklar, İlamlar, İzinler, Dilekçeler, Kararlar, Protestolar, Dilekçeler, Cüzdanlar, Mevzuatlar, Kanunlar, Şartnameler, Genelgeler, Başvurular, Hukuki metinler, Hukuki makaleler, Hukuki ödevler, Hukuki yazışmalar, Yönetmelikler, Kararlar, Mevzuatlar, Kayıtlar, Raporlar, Ruhsatlar, Tebliğler, Tutanaklar, Tüzükler, Vekaletler, Vekaletnameler, Veraset ilanları, Yasalar, Anlaşmalar.

ÇİNCE TİCARİ TERCÜME - ÇİNCE ÇEVİRİ

Ticari girişimlerinizi tehlikeye atmayınız!!! Ticari anlaşma, distribütörlük sözleşmeleri, tip sözleşmesi, ortak girişim ve anlaşmaları, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, bağlayıcı hukuki tercümelerinizi riske atmayın. Yanlış bir çeviri siz ve muhatabınızı yasalar önünde zor durumda bırakabilir. SKY İstanbul Tercüme, profesyonel bir çeviri hizmeti veren, çeviriyi kendi ana dilinde ve ülkesinde profesyonel dilbilimciye yaptıran bir bürodur. SKY İstanbul Tercüme firmaları faaliyet gösterdikleri pazarların dilinde o kültürden gelen müşterileriyle daha iyi haberleşme imkânı yaratmaktadır. Dünya çapında yeni pazarlar için şirketlere ticari tercüme ve yerelleştirme hizmetleri sunmaktadır Hizmet verdiğimiz Çince Ticari Tercüme- Çeviri konu ve belgeleri aşağıda sunulmuştur Analiz Sertifikaları, Akreditif, Anlaşma, Başvurular, Belgeler, Beyannameler, Bilançolar, Cüzdanlar, Davetiyeler, Devirler, Doküman, Ekstreler, Evraklar, Fatura, Ferman, Form, Gelir tablosu, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Hesaplar, İbraname, İhale çevirileri, İhale Şartnameleri, Ürün tanıtım bilgileri, İhale dosyaları, İşlemler, Kararlar, Karneler, Kefaletname, Kimlik, Konşimento Kontratları, Kurur kararı, Levhalar, Lisans Manifestosu, Mizan, Mukaveleler, Muvafakat name, Patent, Planlar, Poliçeler Projeler, Raporlar, Resmi belge, Ruhsatlar, Senet, Sertifikalar, Sigorta, Sirküler, Sözleşmeler, Şartnameler, Spesifikasyonlar, Taahhütname, Teklifler, Temlik name, Ticaret sicil gazetesi, Tüzük, Vasiyetname, Yazışmalar, Yönetmelik.

ÇİNCE TEKNİK TERCÜME - ÇEVİRİ


Teknik Çeviri hizmeti uzmanlık gerektiren bir konu olduğu için SKY İstanbul Tercüme bünyesindeki mühendis, akademisyen, teknik danışman gibi konusunda uzman teknik tercüme ekibimiz tarafından sunulan tercüme hizmetidir. Çeşitli zorluk dereceleri ve uzmanlık ve detay bilgilerine göre en doğru terminoloji ve kullanım için en doğru tercüman seçiminde yılların verdiği deneyimle hareket eder ve işimizi müşteri memnuniyeti felsefesine hizmet ederek sürdürürüz. Hizmet verdiğimiz Çince Teknik Tercüme- Çeviri konu ve belgeleri aşağıda sunulmuştur. Makine Tercümesi, Teknik Kitapçık Tercümesi, Teknik Resim ve Çizim Tercümesi, Kurulum Tercümesi, Teknik Sistem Tercümesi, Laboratuar Sistemleri, Teknoloji Tercümesi, Teknik Eğitim Tercümesi, Teknik Belge Tercümesi, Teknik Metin Tercümesi, Deney Tercümesi, Rapor Tercümesi, Elektrikli /elektronik alet, Tablo ve Gösterim Tercümesi, Lisans ve patent Tercümesi, Teknik Şartname Tercümesi, Teknik - Mekanik Alet - Cihaz Tercümesi.

ÇİNCE AKADEMİK TERCÜME - ÇİNCE ÇEVİRİ

Tüm bilim dallarında gerçekleştirilen Araştırma, Makale, Tez, Rapor, Ödev gibi çalışmalarınızı profesyonel ve akademik personelden oluşan tercümanlarımız vasıtasıyla istediğiniz dile çevirebiliriz. Her türlü akademik metin, konusunda uzman ve deneyimli ve hatta mümkünse meslek erbabı yeminli tercümanlarımız tarafından doğru terminoloji seçimi ve oluşturulması konusunda hassasiyet gösterilerek ve zamanında teslim ilkesi ile tercüme edilmektedir. Akademik çalışmalarınız istediğiniz biçimlerde baskı, sayfa düzeni ve kâğıt seçenekleriyle hazırlanmaktadır. Hizmet verdiğimiz Çince Akademik Tercüme- Çeviri konu ve belgeleri aşağıda sunulmuştur. Akademik Tercüme, Araştırma Tercümesi, Bilimsel Tercüme, Öğrenci Tercümesi, Ödev Tercümesi, Tez Tercümesi, Sunum Tercümesi, Proje Tercümesi, Alan Tercümesi, Yayın Tercümesi, Metin / Yazı Tercümesi, Diploma Tercümesi, Kurs Belgeleri, Öğrenci Belgeleri, Başarı Belgeleri, Sınav Belgeleri, Okul Evrakları, Başvuru Evrakları.

ÇİNCE EDEBİ TERCÜME - ÇİNCE ÇEVİRİ

Edebi, felsefi, şiir, tarih, turizm, yöresel, bölgesel, ülke tanıtımları, resim, sanat, sanat tarihi, sergi, bale, spor ve buna benzer konulardaki tercüme hizmetimizdir. Her türlü sanatsal ve edebi konudaki tercümeleriniz hedeflenen dile, konusunda deneyimli tercümanlarımız tarafından tercüme edilmektedir.

ÇİNCE WEB TERCÜME - ÇİNCE ÇEVİRİ


Gelişen teknoloji ile birlikte standartları yakalamak ve dünyaya açılmak için web tasarımı, şirketinizin uluslararası tanıtımı için bir kapı olma özelliğini daima taşıyacak olup, şirketinizi görsel olarak tanıtabilir, potansiyel tüketicilerin, şirketinizin müşterisi olmaları için profesyonelce hazırlanmış bir web sitesiyle ilk adımı atabilirsiniz. Ayrıca, İnternetin popülaritesi arttıkça, sitenize farklı milliyetlerden, farklı dilleri konuşan kişiler ulaşmaya başlayacaktır. Küresel ekonominin gereği olarak yurt dışı bağlantılarınız varsa internet sitenizi başta İngilizce, Çince ve Fransızca olmak üzere diğer dillere tercüme ettirmeniz kaçınılmaz olacaktır. WIPO’nun raporuna göre 2004’ün sonunda dünya internet kullanıcılarının üçte ikisi İngilizce bilmeyen kişilerden oluşacaktır. Bu yüzden dünyaya açılmak ve çok uluslu bir platformda rekabet şansına sahip olmak isteyen her kurum, kuruluş ve şirketin sitesinin sadece İngilizceye çevirmesi bile yeterli olmayabilir. Web sitenizin firmanızın vitrini olduğunun farkında olarak, gerekli teknolojik, kurgusal ve sistematik altyapı ve deneyime sahip bir şekilde site tasarımınızı ve istediğiniz dillere tercümesini yaparak özellikle uluslararası piyasalara hitap etmesine aracı oluyoruz. Web sitesi lokalizasyonunun avantajlarını kullanın Global iş potansiyelinizi arttırın Pazarınızın boyutunu arttırın. Yeni pazarlara güvenle ve kolaylıkla girin. Global bir oyuncu olarak güvenilirlik oluşturun. Web siteniz dünyaya açılan pencerenizdir. İyi tasarlanmış ve içerik olarak dolgun olan bir web sitesi, Dünyadaki işyerleri ve bireylere sizin ürün ve hizmetlerinizi tanıma olanağı sunar. Araştırmalar web kullanıcılarının kendi ana dillerinde ticarete dört kat daha fazla yatkın olduklarını kanıtlamıştır. Bunun yüzünden, web lokalizasyonu şüphesiz İnternet pazarlama stratejisinin anahtarıdır. Yerelleştirme: Tercümenin Bir Adım Ötesi Web sitenizi yerelleştirme kararı verdiğinizde, sadece tercüme yapmanız yeterli değildir. Web yerelleştirmesi bir biçimden, tamamen farklı bir biçime tam bir dönüşüm gerektirir. Yazılı dil tercümesi ile birlikte gerekli biçim değişikliklerinin, doğru bağlantıların ve kültürel farkların uyarlanması gerekir. Bu gerçekten yıldırıcı bir işlemdir. Ancak Sky İstanbul Tercüme ile, küresel düelloyu yakalayabilirsiniz! SKY İstanbul Tercüme ile İnternet’in dilini konuşun Uzman tercümanlar, teknik uzmanlar ve profesyonellerden oluşan bir ekiple uygun fiyatlarla kapsamlı bir hizmet sunuyoruz. SKY İstanbul Tercüme olarak kuruluşunuzun sesini küresel olarak duyurmanın önemini anlıyoruz. SKY İstanbul Tercüme, Doğu Avrupa ve Asya’nın lehçelerini de içeren 20’den fazla dilde yerelleştirme hizmeti verebilmektedir. Firmanızın boyutu, ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, size uygun bir yerelleştirme çözümü sunabiliriz.

ÇİNCE REDAKSİYON - PROOFREADING

Daha önce başka kurum ya da kişilerce çevirisi yapılmış akademik makale, olgu sunumu, tez ve her türlü belgenin; terim kontrolü, dil bilgisi veya sayfa biçimi yönünden elden geçirilmesi işlemini, uygun fiyat ve yüksek kalite garantisi ile yerine getirmekteyiz.

ÇİNCE ARDIL VE SİMULTANE TERCÜME - ÇİNCE ÇEVİRİ


Tüm Ticari Görüşmeleriniz, İş Anlaşmaları, Ticari Toplantılar, Geziler, Resmi Açılışlar, Lansman Toplantıları, Kokteyl, İş Yemekleri, Basın Toplantıları gibi. alanlarda verdiğimiz sözlü tercüme hizmetidir. Çevirmenler, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik ekipman kullanmaz. Konuşmacı, konuşmanın içeriğine göre birkaç cümle veya dakika boyunca konuşurken çevirmen not tutar. Konuşmacı daha sonra durur ve çevirmen söylenenleri diğer dilde tekrar eder. Konsekütif çeviri genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması nedeniyle simültane çeviri yapılamayan durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Simultane ( Eş zamanlı ) Tercüme; Toplantı, Konferans, Seminer gibi alanlarda verdiğimiz eş zamanlı tercüme hizmetidir. Simültane tercüme hizmetimiz, ileri derecede dil bilgisine ve teknik deneyime sahip, diksiyonu sorunsuz, konulara hakim, tecrübeli simültane çevirmenlerimiz tarafından sizlere sunulmaktadır. Simültane tercümede, tercüman içinde mikrofon ve kulaklık olan dış ortamdan ses yalıtımı yapılmış özel bir tercüme kabininde yer alır. Konuşmacının söylediklerini kulaklığı aracılığıyla duyar ve aynı anda hedef dile tercüme eder; tercümesi mikrofon aracılığıyla dinleyicilere iletilir. Altı saatlik ortalama bir çalışma gününde, simültane tercüman 65 yazılı sayfaya eşdeğer malzemeyi çevirir. Bir konferans yada toplantıda simültane tercüme yapacak tercüman periyotlar halinde 1 günde maksimum 6 saat görev yapar. Simültane çeviri, daha çok büyük ve özellikle çok dilli toplantılarda tercih edilir. Tercümanlar 1,5 saati aşan toplantılarda hiçbir şekilde tek başlarına çalışamazlar,1,5 saati aşan toplantılar için ikinci tercüman görevlendirilir. İki kişilik bir tercüman ekibinin çalışma süresi 2 x 3 saati aşamaz. Toplam çalışma süresi 6 saati aşan toplantılarda tercümanlar 3’er kişilik ekipler halinde görev alır. Tercümanların öğle yemeği arası en az bir saattir.